Heroes IV

LORD COMMANDER

TacticsNobility

Lord Commander opanował Taktykę i Szlachectwo. Jednostki pod jego dowództwem posiadają +2 do morale.

lord commander